Leczenie, pomoc - Archiwalne

Grupy wsparcia jako uzupełnienie psychoterapii rodziców i dorosłych

Wyjaśniając rolę i znaczenie grupy wsparcia rodziców dzieci z zespołem ADHD najpierw należałoby odpowiedzieć na pytanie: Co to jest grupa wsparcia?
Grupa wsparcia bywa też określana jako grupa samopomocowa, grupa wzajemnej pomocy.

Naszym celem jest przybliżenie specyfiki roli działania grup wsparcia, jako grupy samopomocowej uruchamianej i prowadzonej przez osoby przeżywające podobne trudności, pozbawionej kierownictwa ze strony jakiegokolwiek profesjonalisty czy autorytetu.

Czytaj więcej: Grupy wsparcia jako uzupełnienie psychoterapii rodziców i dorosłych