ADHD najczęściej zadawane pytania

ADHD najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy ADHD?

Charakterystycznymi objawami adhd są zaburzenia koncentracji, impulsywność i nadruchliwość.
Jednak dla postawienia prawidłowego rozpoznania wymagane jest, aby objawy występowały przed 7 rokiem życia oraz muszą występować w co najmniej dwóch środowiskach (np. szkoła-dom).
Nie można rozpoznać adhd u dziecka, które w domu jest oazą spokoju, a w szkole wulkanem energii. Podobnie dziecko, które w szkole jest powolne, spokojne, obowiązkowe, a w domu przyprawia rodziców i sąsiadów o siwiznę, również raczej adhd nie ma.

Ważne:
ADHD nie jest równoznaczne z agresją !
ADHD nie może być usprawiedliwieniem dla agresji !


Jakie przykładowe zachowania mogą być objawem adhd?

Zaburzenia koncentracji:
- wydaje się, że nie słyszy, co się do niego mówi,
- nie dokańcza rozpoczętych zadań,
- często gubi rzeczy,
- często zapomina o codziennych sprawach,
- rozpoczyna kilkanaście przedsięwzięć jednocześnie.

Impulsywność:
- odpowiada zanim usłyszy do końca pytanie,
- ma trudności z czekaniem na swoją kolej,
- przerywa innym,
- nie jest w stanie przewidzieć następstw swojego postępowania.

Nadruchliwość:
- często macha nogami lub rękami,
- w czasie lekcji wędruje po klasie,
- wspina się, skacze, zdobywa kolejne szczyty i stale jest w ruchu,
- często jest nadmiernie gadatliwy.


Jak wyleczyć adhd?

ADHD nie da się wyleczyć. Można natomiast z pomocą leków, terapii i wsparcia środowiska złagodzić objawy i przekuć je w atuty.
Niektórzy wyrastają z większości objawów. U wielu osób słabnie jedynie nadruchliwość . U niektórych wszystkie objawy adhd utrzymują się przez całe życie.Jakie są najskuteczniejsze działania w pracy z dziećmi z adhd?

- Ustalenie i przestrzeganie zasad i konsekwencji.
- Zauważanie i wzmacnianie wszelkich pozytywnych zachowań.
- Dopingowanie do działania.
- Wspieranie sukcesów dziecka.
- Przywrócenie dziecku poczucia własnej wartości.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty niezbędne jest współdziałanie rodziców i pedagogów.


Jak wykorzystać energię dziecka w czasie lekcji?

Aby rozładować napięcie dziecka można zlecić mu do wyboru:
- wytarcie tablicy
- podlanie kwiatów,
- przyniesienie kredy,
- zebranie-rozdanie zeszytów klasowych,
- poprowadzenie krótkiej gimnastyki rozciągającej.


Jak skłonić dziecko do podjęcia wyznaczonego zadania? Odrabiamy lekcje.

- Nie włączaj radia, telewizora, komputera i wszelkich urządzeń, które mogłyby niepotrzebnie rozproszyć uwagę dziecka. Zauważ, ze wyłączenie uruchomionego już urządzenia jest zawsze trudniejsze. Dziecko, któremu nagle odcina się dopływ przyjemności staje się nerwowe, buntuje się i przekonanie go do zadania może okazać się niemożliwe.

- Wyznacz czas rozpoczęcia zadania.
- Ustaw w miejscu widocznym dla dziecka minutnik, który będzie odliczał czas do rozpoczęcia zadania.
- Pamiętaj, że dzieci często zostawiają wszystko na ostatnie sekundy, dlatego dany czas nie powinien przekraczać 15 minut. Jest to na tyle długo, żeby dziecku dało poczucie wolności i na tyle krótko, żeby rodzic nie miał okazji do "trucia".
- Bardzo krótko przypomnij o korzyściach jakie dziecko osiągnie podejmując się wykonania zadania, np. czas na tv, dłuższa zabawa z kolegami itp.
- Unikaj długich, monotonnych przemówień, które zabiorą dziecku jego „czas wolności” i skutecznie zniechęcą do pożądanego działania.
- Zauważ i doceń wysiłek.

Źródło: forum.adhd.org.pl