Typy ADHD wg. Lynn Weiss

W książce "Attention Deficit Disorder in Adults", autorka, Lynn Weiss, przedstawia trzy zasadnicze typy tego -- jak to określa -- stylu myślenia. Jak przy wszystkich tego rodzaju podziałach, granice nie są ostre, wiele osób to mieszanka poszczególnych typów.Warto jednak się im przyjrzeć.

OPISY POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW
UWAGA: Autorka używa sformułowania "sytuacja linearna". Oznacza to mniej więcej sytuację, w której jesteśmy zmuszeni do wykonania dużego zadania krok po kroku, często także do zaplanowania jak mamy je wykonać.

1. Ekstrawertyczne ADD
Uczucia i zachowania są okazywane na zewnątrz w otwarty sposób. Wiele osób z tym typem ADD dobrze się czuje pracując w handlu, rozrywce, prowadząc własne firmy oraz w innych "wysokoenergetycznych" sytuacjach.

Cechy:

* Aktywność zewnętrzna
* Spontaniczność
* Skłonność do ryzyka
* Duża rozpiętość nastrojów
* Silne reakcje na presję otoczenia
* Demonstracyjne zachowanie
* Wykonywanie wielu czynności na raz
* Okazywanie nastroju na zewnątrz
* Większe zadania dzieli na mniejsze

W sytuacji linearnej: łatwo się nudzi, krótko utrzymuje uwagę, nie lubi długo trwających projektów, staje się drażliwy, nie lubi powtarzania, frustruje się i oskarża innych, okazuje swój nastrój.

2. Introwertyczne ADD
Uczucia i zachowania nie są okazywane na zewnątrz otwarcie, ale internalizowane lub okazywane w sposób delikatny. Osoby o tym typie ADD mogą znaleźć zatrudnienie w branżach wymagających kreatywności, wrażliwości, pracy poza biurem, a także w pracach związanych z serwisowaniem (urządzeń).


Cechy:

* Duży poziom empatii
* Trzymanie się ulubionych zajęć
* Wolne zmiany
* Duża wrażliwość
* Skłonność do marzeń/wizji
* Często wysoka kreatywność
* Dobra zdolność rozwiązywania problemów
* Lubi mieć wolność poszukiwań
* Wytrwały

W sytuacji linearnej: tendencja do obwiniania siebie, do wpadania w depresję, łatwo się nudzi, wypala, ciągle zmienia sposób radzenia sobie z problemem, zbyt mocno próbuje.

3. Uporządkowane ADD
Musi pracować wewnątrz jakiejś struktury. Jeżeli struktura się zmienia, czuje się pozbawiony panowania nad sytuacją. Emocje wyraża jako sądy. Często spięty i wymagający. Osoby o tym typie ADD mogą osiągnąć sukces w wojsku, w księgowości, a także w innych miejscach pracy, w których ważne jest przywiązanie do detali i dokładność.

Cechy:

* Bardzo zorganizowany
* Lubi struktury
* Perfekcjonista
* Mocno skoncentrowany na celu
* Gadatliwy
* Nie znosi przerywania
* Wytrwałość w myśleniu
* Systematyczne rozwiązywanie problemów
* W sytuacjach kryzysowych bierze na siebie ciężar podejmowania decyzji
* Lubi pracować od początku do końca bez przerw.

W sytuacji linearnej: Wymagający, rygorystyczny, osądzający innych, skłonny do obsesyjnych lęków, traci temperament, stara się panować nad sytuacją