Podstawy

Podstawowe wiadomości na temat ADHD

Podkategorie

Ważne informacje dla osób uczących, które mają styczność z dziećmi i młodzieżą z ADHD
Różne sposoby i rozwiązania dla osób z ADHD ich rodzin i opiekunów
Informacje i dane na temat medykamentów używanych do wspomagania terapii osób z ADHD
Co na temat ADHD mówiono w telewizji, radio albo na łamach prasy

Z wiekiem coraz trudniej

Słów pare o dzieciach "niesfornych"